Forsyningsproblemer


Bliver der problemer med din vandforsyning, og mener du, at årsagen skal søges hos vandværket eller i dets forsyningsledninger, bedes du rette henvendelse til formanden, Keld Rubæk Andersen, som er vandværkets tilsynsførende.
Han vil så tage affære.
Telf.: 20 26 88 17

Hvem har ansvaret. Se hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder: Ledningsnettet