Aktuelt

Analyse: Vandværket har fået foretaget en analyse for rester af PFAS-forbindelser, prøjtemidlet desphenyl-chloridazon og 1,2,4 – Triazol, som er fundet på flere vandværker. Resultatet af analysen viser, at der ingen rester er i vandet. Se under vandanalyse.

Driftstatus:

Der er i efteråret 2020 etableret en ny ringforbindelse fra Ottevej til Killerupvej for at sikre bedre vandtryk på Killerupvej ved perioder med “godt sprøjtevejr”.

Har du problemer med lavt vandtryk, så ring til Vandværket på telf. 20 26 88 17.

Vandværket har fået etablere en ekstra rentvandstank på “Smedegrunden” ved siden af vandværket i Soesmarke. Tanken skal sikre leverance i perioder med særligt stort forbrug. Tanken er taget i brug.  Etableringen af rentvandstanken og opgraderingen af forsynings-ledningen betales af tilslutningsbeløbet fra tidligere Tårs Vandværks andelshavere.

bty
Rentvandstank (140 M3)